Lami-i Çelebi Bursa Belgeliği

Bursa’nın gündemini belgelemek, geçmişi araştıranlara kaynak temin etmek amacıyla kurulmuş olan Bursa Belgeliğinden kentle ilgili her türlü kitap, makale, afiş, rapor, maket, harita, nadir eserler ve eski fotoğraflar yer almaktadır. Ayrıca bu bölümde Bursa tarihinin en önemli kaynağı olan Bursa Kadı Sicilleri mikrofilm ve dijital ortama kaydedilerek okuyucu hizmetine sunulmuştur.