ÖDÜNÇ ALMA VERME KURALLARI

 

Şehir Kütüphanesi tarafından belirlenen yayınlar 15 gün süre ile üye okuyuculara ödünç verilir.

• Süre sonunda aynı materyalleri bekleyen başka bir kullanıcı yoksa, süre en çok iki kez uzatılır.

• Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumakla sorumludurlar.

• Yayının kaybedilmesi veya okunamayacak duruma gelmesi halinde. Yayının bugünkü rayiç bedelinin % 50 fazlası ile bedeli hesaplanır ve kullanıcıya ödettirilir.

• İki kez bedel ödemek durumunu yaratanlar, ödünç verme hizmeti verilmez.

• Kütüphane ödünç verdiği materyalleri, her zaman geri isteyebilir.

• Üzerinde gecikmiş kitap bulunan kullanıcılara, bunları iade etmeden ödünç kitap verilmez.

• Adres ve diğer değişiklikler, Ödünç Verme Bölümü’ne bildirilir.

• Kullanıcılar, Kütüphane Kullanım Kurallarına uymak zorundadır.