Bursa Kadı Sicilleri Projesi Tanıtım Toplantısını Gerçekleştirdik

292

Bursa’mızın geçmişine ışık tutacak, en eskisi 1455 yılına ait olan Bursa Kadı Sicilleri’ni halkımızın hizmetine sunduğumuz projenin tanıtım toplantısını gerçekleştirdik.

Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtım toplantısında Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve Prof. Dr. Salih PAY koordinasyonunda bir araya gelen araştırmacılar ekibi ile Kadı Sicillerinin özetlerinin çıkarılarak indekslemelerinin yapıldığı bir proje hayata geçirilmiş oldu.

Bursa ile ilgili bilgi, belge, fotoğraf ve her türlü dokümanı bünyesinde barındıran Dijital Kent Arşivini Aralık ayında halka açan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Osmanlı tarihine ışık tutacak Kadı Sicillerini de dijital hale getirerek, Kent Arşivine aktarıyor. Bu sayede, kadıların devlet merkeziyle yaptıkları resmî yazışmalardan ferman ve hükümlere, halkın şikâyet ve dileklerinden mahkeme kararlarına kadar pek çok veriyle Osmanlı tarihini her yönüyle incelemek mümkün olacak.

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından 1998 yılında Ankara’daki Millî Kütüphaneden mikrofilm formunda alınan ve 2010 yılında dijital hâle getirilerek Şehir Kütüphanesi Bursa Belgeliği Koleksiyonuna kazandırılan “Bursa Kadı Sicilleri” artık herkes tarafından ulaşılabilir hale gelecek.

Şehir Kütüphanesi Bursa Belgeliği koleksiyonunda 1.059 adet Bursa Kadı Siciline ait 268.322 sayfa bulunmaktadır. Ekim 2023 tarihinde başlanan proje kapsamında 2024 Haziran ayı sonuna kadar 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan 147 defterden 26.262 sayfa okunarak özetlenecektir.

Sicillerin kopyası ile birlikte araştırma ekibi tarafından oluşturulan özetleri Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Dijital Kent Arşivi’ne peyderpey eklenerek Osmanlı tarihi araştırmacılarının faydasına sunulmaya başlanmıştır. Projenin devamında bütün defterlerin okunmasıyla birlikte Osmanlı tarihine ışık tutacak büyük bir adım atılmış olacak.

Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Salih PAY, ile Prof. Dr. Osman ÇETİN, Doç. Dr. Abdullah ÇAKMAK ve birçok değerli akademisyen ve araştırmacının katıldığı toplantıda; İstanbul’dan sonra en fazla ve 1455 tarihli en eski sicillerin bulunduğu yerin Bursa olmasının çok önemli olduğu, o dönemde mahkemeye intikal eden her şeyin kadı sicillerinde bulunabildiği (Evlenme, boşanma, nafaka, alacak-verecek, bağış, hibe, hırsızlık, adli hadiseler, kölelerin azadı, insanlar arasındaki problemlerin çözümlenmesi, vakıflar, vekalet, zimmet vb. pek çok konu), bu tarihten daha eski kayıtların ise çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamadığı belirtildi.

Akademisyenler, araştırmacılar ve ilgililer için eşsiz bir kaynak olan bu çalışma, birçok araştırmanın, tezin, kitabın, projenin oluşumuna katkı sunacaktır.

Köklü geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bursa’mızın dijital arşivine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

https://kentarsivi.bursa.bel.tr/