Bursa Kadı Sicilleri Kent Arşivine Kazandırılıyor

172

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından Bursa’nın tarihine ışık tutacak Bursa Kadı Sicilleri, Dijital Kent Arşivinde vatandaşların hizmetine sunulacaktır. Proje tanıtım toplantısı, 3 Şubat Cumartesi günü saat 10:00’da Tayyare Kültür Merkezi Süleyman Çelebi Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Kadı Sicilleri, Osmanlı Devleti’nin en önemli hukukî belgeleri arasında kabul edilir. Kadıların devlet merkeziyle yaptıkları resmî yazışmaları, halkın şikâyet ve dilekleri, mahalli idarelere ait hukuki düzenlemeler olarak kabul edilen ferman ve hükümleri, en önemlisi de ait olduğu yerin sosyal ve iktisadi hayatını yansıtan mahkeme kararlarını içeren siciller Osmanlı Devleti’nin her yönüyle tarihini gerçekçi bir biçimde ortaya koymaktadır.

En eskisi 1455 yılına ait olan, Bursa ve kazaları ile Söğüt’e ait 1000 defteri aşan büyük bir belge potansiyeline sahip Bursa Kadı Sicillerinin, Osmanlı arşivleri içinde önemli bir yeri bulunmaktadır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi uhdesinde Prof. Dr. Salih PAY koordinasyonunda bir araya gelen araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından “Bursa Kadı Sicillerinin” özetleri çıkarılarak, ilgililerin faydalanması amacıyla kopyalarıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Dijital Kent Arşivine aktarılmaktadır.